wtorek, 18 kwietnia 2017

kara sevda 65

Streszczenie odc 65

Dla Tarika nadszedł koniec drogi... Nihan zaczyna coś podejrzewać po tym, jak Kemal będzie trzymać do niej dystans po ogłoszeniu wyników sekcji zwłok Ozana. Kemal po pierwszym szoku przejdzie do działania, żeby stanąć twarzą w twarz z Tarikiem. Tarik, który poprzysiągł zabić Emira spotkał się z nieoczekiwaną reakcją - sprzeciwem w swoją stronę.

Przyznanie Asu, jako że "Tarik jest mordercą" nacelowuje Mercan na tego mordercę, co bardzo zastanawia Nihan i ona zadaje sobie pytania.

Z drugiej strony Emir siedzi cicho ze względu, żeby sprawa nie wyszła na jaw i żeby wzmocnić relacje z Nihan. W tym czasie jak Nihan będzie ze wszystkich sił się zmagać, Emir będzie się radować swoim zwycięstwem.

Kiedy Emir będzie świadkiem cyklicznych bólów brzucha Zeynep, po raz pierwszy zetknie się z synem. Z drugiej strony Zeynep, w związku ze zbliżającym się terminem ślub z Hakanem, będzie musiała podjąć decyzję i dokonać wyboru między Emirem i swoją rodziną.

Layla rozpocznie dochodzenie po wykryciu dziwnych wydarzeń w holdingu Kozdzuoglu. Ale cios Emira w holdingu, który on planował miesiącami jest na ostatniej fazie realizacji. Hamulcem bezpieczeństwa jego planu okaże się Nihan. 

Kiedy Nihan spotyka się z Kemalem ona rzuca pytania i odpowiedzi w jedną stronę. Ona złoży największą przysięgę, co tylko można powiedzieć w imię miłości. Jednak Kemalowi nie jest łatwo zrzucić z barków ciężar całej tej prawdy. Świetne spotkanie Kemala z Tarikiem wpłynie na miłość Kemala i Nihan. 

W tym czasie dwoje zakochanych będzie walczyć dla dobra swojej miłości, Emir potwierdzi jak można bardzo szybko zakończyć tę wojnę.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ К 65-ОЙ СЕРИИ!
рламя
Для Тарыка пришел конец пути... Нихан начнет что-то подозревать,когда Кемаль станет держаться от нее на расстоянии после результатов всткрытия трупа. Кемаль после первого шока перейдет в действие,чтобы встать лицом к лицу с Тарыком. А Тарык,который поклялся убить Эмира,встретится с неожиданным возражением в свою сторону.

Признание Асу об "убийце Тарыке" и нацеливание Мерджан к этому имени приведут Нихан к очень большому сомнению. С другой стороны,Эмир,спокойный из-за того,что вся правда выльется наружу,усилит свое влияние на Нихан. В то время,как Нихан будет изо всех сил сопротивляться,Эмир будет ликовать,чувствуя свою победу.

Когда Эмир станет свидетелем повторяющихся болей в животе Зейнеп,он впервые вступит в контакт со своим сыном. С другой стороны,Зейнеп,чей день свадьбы с Хаканом приближается,должна будет сделать выбор между Эмиром и своей семьей.

Лейла начнёт проводить свое расследование после учащения странных событий в "Холдинге Козджуоглу". Однако удар Эмира по холдингу, который он планировал месяцами, на последней стадии реализации. А предохранительным тормозом данного плана является Нихан.

Когда Нихан встретится с Кемалем, она отбросит все вопросы и ответы в одну сторону.

Она скажет самую большую клятву, которую только можно сказать ради любви. Однако для Кемаля не так легко снять со своих плеч груз всей этой правды. Великая встреча Кемаля и Тарыка окажет влияние и на любовь Нихан и Кемаля.

В то время, как двое влюбленных будут бороться ради своей любви, Эмир подтвердит, как можно очень быстро завершить эту войну.

Summary episode 65:

After autopsy report, the distance between Kemal and Nihan leaves Nihan in doubt. After the first shock, Kemal takes action to confront Tariq. Tariq is faced with an impulsive situation which he never expected while he swore to kill Emir.

Tariq confession about being Asu s killer becomes a remarkable point for Nihan as for Mercan to be clarified !

Emir, on the other hand, increases his oppression over Nihan being comfortable about the facts being revealed. With the idea of Emir winning all over,Nihan will be in total opposition to all this power. Emir also experiences his first real contact with his son when he witnesses Zeynep's repeated health issues.On the other hand, Zeynep will be forced to make a choice between Emir and her family with the wedding day with Hakkan getting close.
Leyla starts her investigations about the facts behind Kozcuoglu Holding excessive profit growth. However, the company's implementation which Emir has been planning for months, is about to take place. The safety of this plan is Nihan. When Nihan reaches Kemal, he stops her questioning and answers on the edge. It is the greatest vow he can make for his love. But it is not easy for Kemal to bear the weight of the truth that will lead to a great confrontation between Tariq and Kemal but will also guide to Nihan and Kemal love. As the two black lovers are struggling strongly against all odds for their hard commitment,Emir will find himself not able to stop that war so easily,

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...