poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Kara Sevda odc. 66

Streszczenie Kara Sevda odc. 66 z ros. 
Podczas kiedy Kemal i Nihan zjednoczeni po tylu latach odliczają najszczęśliwsze chwile ze swoją córką, Emir daje Asu ostatnie instrukcje jak wysłać Nihan do więzienia. Nihan zostaje zatrzymana pod zarzutem nielegalnej pracy. Nawet jeśli wszystkie dowody wskazują na Nihan, Kemal ma zamiar ją ratować i udowodnić coś przeciwnego. Postanawia zacząć od najsłabszego ogniwa tej pułapki. 

W tym czasie jak Emir poczuł się zwycięzcą, on zapragnął poczuć się jeszcze bardziej i współpracując z Asu popełnił wielki błąd, który posłuży Kemalowi do oswobodzenia Nihan.

Nihan za kratkami odczuwa wielki lęk przed utratą Deniz, ale nadal nie odpuści i nie pozostawi bez odpowiedzi zastawionej pułapki Emira.

Kiedy Kemal walczy o Nihan, Leyla i Ayhan nie wiedząc o tym są coraz bliżej rozwiązania "ciemnych czynów Kozcuoglu". Nieświadomi, że znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.


Emir dowiadując się, że Zeynep jednak wychodzi za mąż za Hakana, postanawia się z nią spotkać. Poczyna działania, żeby zepchnąć Zeynep w otchłań samotności, ale Zeynep nie zamierza zmienić swojej decyzji. Pomimo faktu, że znajduje się w USC ona mimo wszystko będzie oczekiwać na jakiekolwiek oznaki miłości od Emira.  


Im bardziej miłość Nihan i Kemala staje się silniejsza, tym bardziej ciemność i samotność Emira staje się głębsza.


Kiedy Emir postanawia zorganizować dla wszystkich show - pokaz fajerwerków jego samego czeka niespodzianka.

Краткое содержание 66 серии❤ 
Пока Кемаль и Нихан,воссоединившись после стольких лет, проживают лучшие часы в их жизни с дочерью, Эмир дает последние указания Асу для того, чтобы отправить в тюрьму Нихан. 
Нихан задерживают по подозрению в нелегальной работе. Даже если все улики указывают на Нихан, Кемаль намерен спасти её и доказать обратное. 
Он решает начать с самого слабого звена в этой ловушке. В то время как Эмир почувствовал победу, он захочет еще большего, и, идя на поводу у Асу, допустит большую ошибку,которая послужит Кемалю для спасения Нихан.
Нихан, находясь за решеткой, почувствует тревогу потерять Дениз, но все-таки не отступит назад,не оставит без ответа ловушку Эмира. 
Пока Кемаль борется за Нихан, Лейла и Айхан, сами того не подозревая, близки к тому, чтобы распутать 'темные дела Козджуоглу'. Они и не знают, что в конце их может поджидать смертельная опасность. 
Эмир, узнав, что Зейнеп все-таки выходит замуж за Хакана, решит встретиться с ней. Он приступает к действиям, чтобы толкнуть Зейнеп в пропасть одиночества,но Зейнеп не намерена менять свое решение. Несмотря на то, что она так ответила Эмиру, даже находясь в ЗАГСе, она все-таки будет ждать каких-либо действий от Эмира. 

Пока любовь Нихан и Кемаля становится сильнее, темнота и одиночество Эмира становятся все глубже. Пока Эмир принимает решение создать для всех праздничный фейерверк (шоу), его и самого ожидает сюрприз.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...